از حضور در جشنواره ها تا انجام پروژه ها و قرارداد

امروز یکی از دوستان خوب و با انگیزه تماس گرفت و خبر خوبی داد از تصمیمش برای تبدیل ایده اش به فیلم. از آن جایی که دوست من سال هاست دارد در زمینه ی خودش فعالیت میکند من هم روی همین حساب پرسیدم که آیا برای جایی میسازد؟ دوستم سوال خوبی پرسید: «نه برای جشنواره ها، تو انیمیشن احتمالا سفارش میگیرید اما ما فیلم کوتاهی ها خودمان میسازیم»

Image result for attending film festival

ادامه خواندن “از حضور در جشنواره ها تا انجام پروژه ها و قرارداد”

آموزش پیچینگ و فروش انیمیشن

سلام حلواهای تن تنانی من

امروز برایتان در مورد پیچینگ و فروش انیمیشن می خواهم بنویسم نمی دانم معادل پیچینگ چیست آیا معادلش رویازی است و یا این نام تنها یک نام برای رویداد سال گذشته بوده

منظور از پیچینگ نوعی ارائه ی پیشنهاد طرح برای جذب سرمایه و ادامه ی کار است اما نه به این سادگی. سایت کارتون برو آموزش های کمیک بامزه ای از آن کشیده که برایتان می آورم

Image result for pitching animation

ادامه خواندن “آموزش پیچینگ و فروش انیمیشن”