تعریف روال کاری برای کارفرما

پرورش تفکر اینکه شما طراح و هنرمند، ایده پرداز هستید نه مراجعه کننده و اجرا کار. این خیلی خیلی مهم هست. بگذارید یک مثال بزنم فرض کنید در پارک در حال قدم زدن در سربالایی هستید یک بچه با سرعت زیاد سوار بر اسکیت به سمت شما می آید، زمانی ندارید  کدام فکر و عمل به سراغ شما می آید

Image result for skate

ادامه خواندن “تعریف روال کاری برای کارفرما”

ایل من بخارای من New Habitation

بخشی از کتاب ایل من بخارای من اثر یگانه معلم ایل استاد محمد بهمن بیگی:

دلم گرفت و از ترقی عدلیه چشم پوشیدم و به دنبال ترقی‌های دیگر به راه افتادم. تلاش کردم، و آن‌قدر حلقه به درها کوفتم تا عاقبت از بانک ملی سر درآوردم و به جمع و تفریق محاسبات مردم پرداختم!

ادامه خواندن “ایل من بخارای من New Habitation”